Ga naar hoofdinhoud

Inzicht in de cijfers

Stichting De Hond Kan De Was Doen publiceert jaarlijks een jaarverslag, inclusief de balans en verlies- en winstrekening. Daarmee is inzichtelijk dat de kosten voor werving van geld en de beheerskosten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen, overeenkomstig de richtlijnen die voor een goed doel met ANBI gelden.

Stichting De Hond Kan De Was Doen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er speciale fiscale voordelen zijn bij schenkingen, nalatenschappen en giften.

Uw gift is aftrekbaar

Voor instellingen met een ANBI-status gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, erven en giften. Zo is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor volledig ten goede aan de opleiding van hulphonden. Donateurs kunnen giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over ANBI’s en kunt u controleren of uw donatie aftrekbaar is.

Back To Top