Ga naar hoofdinhoud

Een assistentiehond betekent heel veel

Niets is meer vanzelfsprekend als je leeft met een beperking of langdurige ziekte. Je dagelijkse activiteiten vergen meer energie, meer tijd en meer hulp. Hele simpele dingen zijn ineens een groot probleem. Hoe ga je daarmee om en wat kun je doen om niet elke keer weer om hulp te hoeven vragen? Een assistentiehond kan op een hele mooie en praktische manier helpen! Dáár zetten wij ons voor in.

In Nederland leven alleen al 1,7 miljoenen mensen met een motorische beperking, 10% van hen is jonger dan 19 jaar. Dit besef maakt dat wij alle krachten willen bundelen om de zelfstandigheid en onafhankelijkheid  van volwassenen en kinderen met een beperking te ondersteunen! Helaas is er een wachtlijst voor hulphonden. Deze moet korter, vindt u ook niet? Laten we er dan samen voor gaan zorgen dat deze lijst inderdaad korter wordt.

Zelfredzaamheid en vrijheid vergroten

Zeker met een functiebeperking is het fijn als je niet constant iedereen om hulp hoeft te vragen. Juist omdat wij uit ervaring weten dat er zo’n mooi alternatief is: de hulphond. De hulphond is een slimme en gezellige mantelzorger die 24/7 de weg leidt, voor structuur zorgt, zijn baas in veiligheid kan brengen of kan helpen bij dagelijkse handelingen. Daarmee vergroot hij de vrijheid en zelfredzaamheid van mensen met een beperking.

Wie zijn wij? Een onafhankelijke stichting van vrijwilligers

De Stichting De Hond Kan de Was Doen is een onafhankelijke landelijke stichting zonder winstoogmerk. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis voor de stichting. Ook heeft de stichting geen bezittingen in de vorm van gebouwen of auto’s en we werken zeer kostenefficiënt. We zijn er trots op dat we erkend zijn als  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), daarom geven we graag inzicht in onze cijfers.

Erkend Goed Doel met CBF-keurmerk

De Stichting De Hond Kan De Was Doen is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Voor elk erkend goed doel heeft het CBF een zogenaamd erkenningsrapport samengesteld. Ook voor Stichting De Hond Kan De Was Doen. Dat is te vinden in het Register Erkende Goede Doelen, maar ook op onze site. Via deze link kunt u ons erkenningsrapport opvragen.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.
Geef gerust aan een Erkend Goed Doel.

Fondsen werven om de teamtrainingen van hulphonden en hun baasje te financieren

Wij werven fondsen voor de opleiding van hulphonden of assistentiehonden in de thuissituatie. Zo’n opleiding is kostbaar en in veel gevallen niet voor de betrokkene op te brengen. De opleiding van een assistentiehond vindt plaats door erkende en gekwalificeerde scholen. In de opleiding krijgen zowel de hond als zijn ‘baas’ training. Daarom noemen we het teamtrainingen. De training in de thuissituatie zorgt ervoor dat de assistentiehond meteen hulp op maat leert bieden. Het baasje leert tegelijkertijd door het trainingsprogramma zijn eigen zelfredzaamheid te vergroten.

De belangrijkste feiten en cijfers hebben we in een factsheet gebundeld.
Deze kunt u downloaden.

Bekijk ook onze:

Cijfers Bestuur
Back To Top