Ga naar hoofdinhoud

STICHTING
DE HOND KAN DE WAS
DOEN

Twitter: @hondkanwasdoen
Instagram: Hondkandewasdoen

WWW.DEHONDKANDEWASDOEN.NL
BESTUUR@DEHONDKANDEWASDOEN.NL

KvK Rotterdam 34118212

DOEL

De Stichting verzamelt gelden om daarmee voor kinderen en (jong)volwassenen met beperking trainingen met assistentiehond
te financieren
Deze opleidingen duren circa 1,5 jaar, ook nazorg wordt verzorgd vanuit onze bijdrage.

FONDSENWERVING

Via acties, presentaties, en aanschrijven fondsen verzamelen we gelden.

Voor sponsoren of donateurs hebben wij een MVO-certificaat MVO.

MaatschappelijkVerantwoordOndersteunen

STICHTINGSBESTUUR

Ons bestuur werkt volledig vrijwillig, onafhankelijk en zonder bezittingen in de vorm van gebouwen of auto’s, wij werken vanuit huis.

KostenEfficiënt
Vijf bestuursleden en tien vrijwilligers zorgen jaarlijks voor het financieren van 7 á 8 assistentiehond-teamtrainingen van
circa € 18.500 per training.

WAARDERING

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) benoemde onze stichting tot Erkend Goed Doel.
Goede Doelen Nederland vermeldt ons in hun communicatie; website en boek.

ANBI status  RSIN 808271398

IBAN: NL35 INGB 00000 70006

ERVARING

De stichting bestaat ruim 20 jaar en er zijn in totaal zo’n 150 teamtrainingen gefinancierd, door heel Nederland en bij verschillende geaccrediteerde hulphondenorganisaties.


Zeven sterke punten van onze stichting:

 De zeven sterke punten van onze stichting:

  1. Door de samenwerking met geaccrediteerde hondenscholen staan wij voor een kwalitatief hoogwaardige opleiding van mens en hond, met de juiste nazorg gedurende het werkende leven van de assistentiehond.
  2. Anders dan bij andere hulphondenscholen vindt de opleiding plaats in én vanuit de thuissituatie van de persoon met beperking
  3. De kosten van door ons ondersteunde opleidingen zijn zeer marktconform. Wij hebben geen gebouwen, auto’s en andere overheadkosten.
  4. Als stichting zijn wij onafhankelijk en werken we volledig met vrijwilligers.
  5. Elke euro wordt goed besteed. De stichting beschikt over het ANBI status en CBF-keurmerk. Tevens zijn wij lid van GoedeDoelenNederland
  6. Onze cijfers en administratie worden jaarlijks door een registeraccountant gecontroleerd. Onze jaarstukken worden ook bij het CBF gepubliceerd en staan op onze website.
  7. Stichting De Hond Kan De Was Doen is vaak de laatste strohalm voor mensen met een beperking (kinderen en volwassenen), die elders nul op het rekest krijgen voor de vergoeding van de training.
Back To Top