Ga naar hoofdinhoud

Voorwaarden en stappenplan

De Stichting De Hond Kan De Was Doen ondersteunt de opleiding van assistentiehonden in de thuissituatie. Het bestuur is kritisch bij het beoordelen van aanvragen en het toekennen van een eventuele vergoeding voor de opleidingskosten. Dat moet ook, want het aantal vragen om financiële ondersteuning is veel te groot om alle aanvragen te kunnen honoreren. Bovendien willen wij de financiële middelen van sponsoren en donateurs zo goed en zo effectief mogelijk besteden.

Om in aanmerking te komen voor eventuele financiële ondersteuning voor de opleiding van een assistentiehond, is het erg belangrijk de juiste stappen in de juiste volgorde te nemen. Goede informatie van uw kant is hierbij van groot belang. Neem daarom de informatie in dit document goed door.

Vooraf:

 • Onze stichting is géén hulphondenschool. Laat dat duidelijk zijn. Wij ontvangen financiële middelen via giften en uit acties of van sponsoren en donateurs om daarmee de opleiding (of een gedeelte daarvan) van assistentiehonden te vergoeden voor volwassenen en kinderen met een beperking.
 • Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde en geaccrediteerde hulphondenorganisaties.
 • Accreditatie van de hulphondenorganisatie conform de internationale vereisten van de ADEu en ADI is een vereiste. De assistentiehond voldoet daarmee aan de hoogste voorwaarden.
 • Hiermee heeft u ook formele toestemming voor toegang met de assistentiehond tot alle publieke ruimten.


Het aanvraagproces:

kijk eerst zorgvuldig of u aan onderstaande bepalingen voldoet:

 1. U komt in aanmerking voor een assistentiehond. U voldoet aan de voorwaarden van de hulphondenscholen. U heeft een praktische indicatie.
 2. U heeft zich laten adviseren door een gekwalificeerde hulphondenschool.
 3. U heeft mogelijk een afwijzing van de zorgverzekering ontvangen. Is dit met de hulphondenorganisatie besproken? Indien u het niet eens bent met de afwijzing van de zorgverzekeraar, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ). Dit is een onafhankelijke instantie die hulp biedt bij het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars.
 4. U heeft contact gehad met uw gemeente over mogelijke bekostiging van de opleiding van een assistentiehond. Is dit met de hulphondenorganisatie besproken?
 5. U heeft een medisch dossier/medische verklaring ten aanzien van de assistentiehond.
 6. Heeft u rekening gehouden met een eigen bijdrage voor de bekostiging van de opleiding van uw assistentiehond? Welk deel verwacht u van ons?
 7. Wij ontvangen als stichting aanzienlijk meer aanvragen dan we kunnen vergoeden. Er is een lange wachtlijst. Het uiteindelijke besluit over het wel of niet bekostigen van de opleiding van uw assistentiehond wordt door ons bestuur aan u kenbaar gemaakt.
 8. Wij zien graag dat uit de vergoeding van een team een nieuwe vergoeding leidt voor een ander team. Bent u bereid mee te werken aan publicitaire en promotionele acties en berichtgeving op onze website en via de sociale media? Of mee te werken aan de zoektocht naar nieuwe sponsoren of donateurs? Elke bijdrage of donatie draagt bij aan het verkorten van de wachttijd/wachtlijst.
 9. Wij ontvangen verslagen van het opleidingsproces om voeling te houden met het opleidingsproces. Dit alles gebeurt in overleg.
 10. Vult u, na het lezen van de bovenstaande basisvoorwaarden, het aanvraagformulier op deze website in voor uw (persoonlijke) gegevens.

Bijzondere aandachtspunten:

 • Wij gaan er vanuit dat er nog geen hond in beeld is bij de aanvraag van de subsidie. Indien u wel een hond op het oog heeft, houd dan rekening met een test bij de hulphondenorganisatie. Hierbij wordt gekeken naar geschiktheid van uw hond. Er is een risico dat uw hond niet wordt toegelaten tot de opleiding.
 • U kunt niet met een oudere hond in training gaan. De leeftijdsgrens is maximaal 3 jaar.
 • In vergoeden wij niet de aanschaf van een hond. Wij vergoeden de opleiding of een gedeelte daarvan. Het besluit een opleiding (deels) te vergoeden, wordt op zorgvuldige wijze door het bestuur van onze stichting gemaakt. U krijgt bij ons geen vergoeding voor levensonderhoud van de hond.
 • U kunt bij ons NIET uw eigen (huis)hond, tot hulphond laten verklaren. Hiervoor is ten alle tijden een opleiding nodig bij een gecertificeerde hulphondenorganisatie.
 • Ook kunt u bij ons géén dekje met de tekst ‘hulphond’ / ‘assistentiehond’ aanschaffen.

 

Heeft u alles goed doorgenomen en denkt u in aanmerking te kunnen komen voor steun bij de opleiding van uw assistentiehond, dan kunt u uw gegevens invullen via het formulier ‘Aanvraag subsidie’.
Doe dit zorgvuldig en compleet. Na ontvangst van uw gegevens nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Back To Top