Ga naar hoofdinhoud

Stichting De Hond Kan De Was Doen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@dehondkandewasdoen.nl
Tunneloven 14
3961ER Wijk bij Duurstede

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting De Hond Kan De Was Doen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Een korte beschrijving van de medische reden van de aanvraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting De Hond Kan De Was Doen verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • U te informeren over onze dienstverlening in algemene zin;
  • U – indien nodig – te bellen of te e-mailen vanwege onze dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Hond Kan De Was Doen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Hond Kan De Was Doen neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bestuur@dehondkandewasdoen.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Hond Kan De Was Doen

Stichting De Hond Kan De Was Doen deelt uw persoonsgegevens met derden als er sprake is van het  uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de dienstverlening. En eventueel ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Er wordt een Verwerkersovereenkomst opgesteld met de organisaties die in opdracht van de Stichting uw persoonsgegevens verwerken. Dit wordt gedaan om de beveiliging van uw vertrouwelijke gegevens op een zelfde niveau te waarborgen. De Stichting blijft altijd verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Daarnaast verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens aan de hulphondenscholen, waarmee wordt samengewerkt. Dit wordt alleen met uw volledige toestemming gedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting De Hond Kan De Was Doen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u altijd bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of zelfs uw toestemming voor gegevensverwerking volledig intrekken. Maar ook kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens, die de Stichting van u in een computerbestand heeft opgeslagen, naar u of een door u aangegeven organisatie te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar bestuur@dehondkandewasdoen.nl. Wilt u uw toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens intrekken of bezwaar hebben tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dat ook kenbaar maken  via naar bestuur@dehondkandewasdoen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de Machine Readable Zone (MRZ), dat is de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk op uw verzoek gereageerd, met uiterlijk een termijn van vier weken.

Tevens wil Stichting De Hond Kan De Was Doen u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Back To Top