skip to Main Content

Stichting De Hond Kan De Was Doen is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Daarop wordt toegezien door het CBF. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Ons CBF-Erkenningspaspoort

Voor elk erkend goed doel heeft het CBF een Erkenningspaspoort samengesteld. Ook voor Stichting De Hond Kan De Was Doen. Daarin staat beschreven wie we zijn, waarvoor wij ons inzetten, hoe we aan onze middelen komen en wat er met uw bijdragen is gedaan.

Elk erkend goed doel is verplicht het Erkenningspaspoort op de website te vermelden. Ons Erkenningspaspoort is te vinden in het Register Erkende Goede Doelen. Via deze link kunt u ons CBF-Erkenningspaspoort als PDF opvragen.

Back To Top