De PTSS-hond wordt opgeleid voor mensen met een post traumatisch stresssyndroom. Ze zijn er specifiek voor mensen met angsten, depressies en trauma’s. Deze hulphond geeft sowieso structuur en invulling aan de dag. De cliënt moet voor de hond zorgen en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Op straat geeft de hond veelal een veilig gevoel.

Daarnaast speelt de hond in op het gedrag van zijn baasje. De hond komt bijvoorbeeld niet naar de cliënt toe of blijft in zijn bench als de cliënt een slechte dag heeft. Als er een situatie optreedt waarin de cliënt kan dissociëren, kan de hond hiervoor waarschuwen. Als de dissociatie toch optreedt, kan de hond de cliënt in veiligheid brengen en hulp inschakelen.

Patronen van langdurig op bed blijven liggen of binnenshuis blijven, worden op deze manier doorbroken. De cliënt voelt zich veelal veiliger, krijgt meer controle over zijn psychische gezondheid en onderneemt meer activiteiten. Het feit dat de hond kan waarschuwen bij dissociatie geeft niet alleen de cliënt, maar ook zijn naaste omgeving een geruster gevoel.PTSShond-stockfreshr