Overzicht verschillende soorten assistentiehonden. 


Er zijn veel verschillende hulphonden. De ene hond helpt vooral bij dagelijkse handelingen, de andere hond geeft een waarschuwing voorafgaand aan bijvoorbeeld een epileptische aanval.  Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal verschillende soorten hulphonden die er zijn.


De ADL-hond

De ADL-hond

De ADL-hond helpt mensen met een lichamelijke beperking met praktische handelingen, algemene dagelijkse levensverrichtingen. De ADL-hond is speciaal opgeleid om alles aan te geven en op te rapen wat zijn…

Hulphonden voor kinderen

Hulphonden voor kinderen

De hulphond voor kinderen kan assisteren bij verzorgingstaken zoals het helpen met aan- en uitkleden of het aanreiken van gevallen voorwerpen, en bij taken als het openen en sluiten van…

Blindengeleidehond

Blindengeleidehond

Blindengeleidehonden zijn speciaal getraind om blinde of slechtziende mensen veilig te begeleiden. Zo begeleidt de hond de cliënt door het verkeer en langs obstakels die langs de weg of op…

De Seizurehond of epilepsiehond

De Seizurehond of epilepsiehond

Een Seizurehond of epilepsiehond is speciaal getraind om mensen met epilepsie te waarschuwen als er een epileptische aanval aankomt. Zo kunnen zij anticiperen op hun aanvallen, wat valpartijen en daardoor…

De Signaalhond

De Signaalhond

In huis waarschuwt de signaalhond mensen met een auditieve beperking voor geluiden als de deurbel, de telefoon, het kloppen op ramen of deuren of computergeluiden. Geluiden in de keuken, zoals…

De PTSS hond

De PTSS hond

De PTSS-hond wordt opgeleid voor mensen met een post traumatisch stresssyndroom. Ze zijn er specifiek voor mensen met angsten, depressies en trauma’s. Deze hulphond geeft sowieso structuur en invulling aan…

De Autismegeleidehond

De Autismegeleidehond

De autismegeleidehond biedt structuur en focus voor kinderen en volwassenen met autisme. De hond zorgt voor focus bij situaties als aankleden of ontbijten. De hond zorgt bovendien voor afleiding (focus)…

De diabeteshond

De diabeteshond

Diabeteshonden waarschuwen wanneer er sterke wisselingen in de bloedsuikerwaarden plaatsvinden. Doordat de diabeteshond al vroegtijdig signaleert dat de glucosewaardes ontregeld raken, kan de cliënt op tijd actie ondernemen. Dit leidt tot…