Ga naar hoofdinhoud

Steun maatschappelijk verantwoord!

Wilt u met uw bedrijf of een organisatie bijdragen aan een goed doel? Uw inzet delen we graag met de buitenwereld, via de sociale media of met de weergave van uw logo op een van onze uitingen. Stichting MEO heeft ons fantastisch geholpen met het maken van onze website. Zij zijn bij uitstek een prachtig voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondersteunen. Onder professionele begeleiding creëren getalenteerde jongeren die een achtergrond hebben in media of grafische industrie een mooi product. Veelal zijn dit jongeren met een Wajong-indicatie. Voor ons een prima kans om een professionele website te laten maken, en zo de kosten voor de stichting zo laag mogelijk te houden. Als uw bedrijf ons ook op wat voor wijze ondersteunt, komen we natuurlijk graag langs voor een presentatie en ons certificaat! Wij zouden het heel leuk vinden  om ook uw bedrijf hier neer te mogen zetten!!

Back To Top