skip to Main Content

Stichting De Hond Kan De Was Doen opgenomen in Goede Doelen Gids

Stichting De Hond Kan De Was Doen is een van de erkende goede doelen die in de Goede Doelen Gids is opgenomen. Deze gids is een initiatief van brancheorganisatie GoedeDoelen.nl. In de gids is allerlei informatie opgenomen over schenken en nalaten. De gids is onder meer te vinden bij notarissen.

Hoe kunt u uw nalatenschap zo goed mogelijk regelen en in elke mate wilt u dat na uw overlijden uw gedachtegoed blijft voortleven. Bijvoorbeeld via een Goed Doel? Welke voorwaarden gelden er bij schenken en nalaten? Dit soort vragen worden u voorgelegd in een gesprek met een notaris of een andere adviseur. Maar hoe kiest u vervolgens voor een instelling die u aanspreekt? Die keuze maakt u uiteraard helemaal zelf.

U kunt onze stichting opnemen in uw testament. U kunt daarbij exact aangeven welk deel of welk bedrag u aan onze stichting wilt nalaten. Als ANBI-instelling hoeven wij veel minder belasting over uw nalatenschap of legaat te betalen dan erfgenamen.

Wilt u meer weten over nalaten? Neem dan contact met ons op.

Of lees hier onze pagina in de Goede Doelen Gids >>

 

 

 

Back To Top