skip to Main Content

De diabeteshond

Diabeteshonden waarschuwen wanneer er sterke wisselingen in de bloedsuikerwaarden ontstaan. Doordat de diabeteshond al vroegtijdig signaleert dat de glucosewaardes ontregeld raken, kunt u op tijd actie ondernemen. Uw hond kan bovendien…

Lees meer
Back To Top