Onze stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen zetten zich in voor het algemeen belang en voeren een administratie waarin alle gelden, kosten en opbrengsten inzichtelijk zijn.


Maak kennis met onze bestuursleden

Stichting De Hond Kan De Was Doen heeft vijf bestuursleden, die zich geheel  belangeloos  inzetten voor de stichting.  Zij stellen het beleidsplan op en houden zich bezig met het realiseren van de gezamelijke doelen. Hier kunt u onze statuten lezen. Onze bestuursleden zijn:Philip Korff de Gidts, Voorzitter

Philip Korff de Gidts, voorzitter

Als mensen vragen wat ik doe, dan ben ik in de eerste plaats docent Economie vmbo-havo-vwo. Een vak dat ik al jaren met veel plezier en enthousiasme uitoefen. Daarnaast ben ik met minstens zo veel enthousiasme coördinator van de Maatschappelijke stage op het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede. Ik ben graag maatschappelijk betrokken bij duurzame ontwikkelingen, leg graag netwerken en zie snel kansen. Die talenten zet ik graag ook in voor de stichting De Hond Kan De Was Doen. Anita, mijn vrouw, heeft sinds 2008 hulphond Butler, een heerlijke Labradoodle, waarmee haar leven ondanks de MS een stuk leefbaarder is. Dat gun ik nog veel meer volwassenen en kinderen. In 2015 hebben we daarom ons beleid aangepast en verruimd, zodat we nog veel meer verschillende hulphonden kunnen steunen. Een prachtig doel!Getrouwd, 3 kinderen, 9 kleinkinderen. Econoom, gepensioneerd, loopbaan bij Hoogovens, schrijver van bedrijfskundige artikelen en twee boeken. Ik heb al mijn hele leven wat met honden en de laatste 12 jaar ook wat met mensen met een beperking, onder andere als chauffeur op rolstoelbussen. Hond en mens met een beperking: daar zet ik mij graag voor in. Als penningmeester en fondsenwerver van onze stichting probeer ik daarvoor ook particulieren, bedrijven en organisaties enthousiast te krijgen.

Bim Bensdorp, penningmeesterGeorgette Jonk, secretaris

Sinds 2015 met pensioen. Werkzaam geweest op diverse gebieden. Laboratoriumwerk, mede systeembeheerder van een labdataverwerkingscomputersysteem bij TNO, aantal jaren het secretariaat gevoerd van verenigingen van professionals in de gezondheidszorg en bij het OM als (her)beoordelaar van beroepschriften op het gebied van verkeer. Door dit alles verschillende vaardigheden kunnen ontwikkelen. Basis lag bij de HBO opleiding chemisch analist te Utrecht. Bleek in veel opzichten een goed fundament. Plezier beleef ik aan theater en museumbezoek, fotograferen, reizen, lezen en ‘rommelen’ in huis. Op moment is er ruimte om er iets naast te gaan doen. Waarom bij De Hond Kan De Was Doen?  Redenen zijn; de doelstelling, van honden houden en niet onbelangrijk voor mij het is geen organisatie, waar volgens een strak rooster moet worden gewerkt.In juni 2014 vroeg voorzitter Philip me of ik bestuurslid wilde worden en mijn hart zei meteen ‘ja’! In mijn dagelijks leven als coach en medisch adviseur krijg ik regelmatig te horen dat mensen zich bezwaard voelen om steeds maar weer een beroep op anderen te moeten doen. Omdat een hulphond veel taken kan overnemen van de mantelzorger, vergroot niet alleen de zelfstandigheid van de mensen met een beperking, maar vermindert de hulphond ook het beroep op de mantelzorgers. Als bestuurslid zal ik me vooral inzetten om de toegevoegde waarde van hulphond bekend te maken, ook in de politiek en medische wereld. Daarnaast ben ik betrokken bij de kwaliteitsbewaking van de opleidingsinstituten en screening van projecten die onze stichting financieel ondersteunt.

Manuela de Klaver, algemeen bestuurslid

(Medisch adviseur, arts)penningmeester

Ries Lit, algemeen bestuurslid

(Social Media)


Mijn naam is Ries Lit en met veel plezier en toewijding zet ik mij voor 100% in als Social Media medewerker voor De Hond Kan de Was Doen. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te voorzien van een hulphond.

Daar hebben wij uw steun bij nodig!