Niets is meer vanzelfsprekend als je leeft met een beperking of langdurige ziekte. Je dagelijkse activiteiten vergen meer energie, meer tijd en meer hulp. In Nederland leven alleen al 1,6 miljoen mensen met een motorische beperking, 10% van hen is jonger dan 19 jaar. Dat besef maakt dat wij alle krachten willen bundelen om het doorzettingsvermogen van volwassenen en kinderen met een beperking te ondersteunen! Er is een wachtlijst voor hulphonden. Laten we samen helpen die lijst korter te maken!


Onafhankelijke stichting met vrijwilligers


 

We zijn een onafhankelijke landelijke stichting zonder winstoogmerk. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis voor de stichting. Ook heeft de stichting geen bezittingen in de vorm van gebouwen of auto’s en we werken zeer kostenefficiënt. We zijn er trots op dat we erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), daarom geven we graag inzicht in onze cijfers. » Bekijk onze cijfers en bestuursleden.


Zelfredzaamheid en vrijheid vergroten


 

Zeker met een functiebeperking is het fijn als je niet constant iedereen om hulp hoeft te vragen. Juist omdat wij uit ervaring weten dat er zo’n mooi alternatief is: de hulphond. De hulphond is een slimme en gezellige mantelzorger die 24/7 de weg leidt, voor structuur zorgt, zijn baas in veiligheid kan brengen of kan helpen bij dagelijkse handelingen. Daarmee vergroot hij de vrijheid en zelfredzaamheid van mensen met een beperking.
Fondsen werven en trainingen steunen


 

Onze stichting werft geld via acties en donaties. Dit geld zetten we vervolgens in voor de financiering van de opleiding van assistentiehonden in de thuissituatie. In deze opleiding krijgen zowel de hond als zijn ‘baas’ training. Daarom noemen we het teamtrainingen. De training in de thuissituatie zorgt ervoor dat de assistentiehond meteen hulp op maat leert bieden. Het baasje leert tegelijkertijd door het trainingsprogramma zijn eigen zelfredzaamheid vergroten.


Aanvraag voor training hulphond


Hulphondenscholen benaderen ons met een aanvraag voor subsidie van een van hun cliënten of een particulier benadert ons rechtstreeks met een hulpvraag. Sommige assistentiehonden worden vergoed door de zorgverzekeraar. Als de training van uw hond niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed, kunt u bij ons aankloppen. Wij bekijken per geval of er voldoende middelen zijn om de opleiding te financieren. » Lees meer over het proces van aanvraag tot hulphond.


Samenwerkende scholen in Nederland


De opleiding van de honden en hun baasjes doen we niet zelf. We werken hiervoor samen met gekwalificeerde hulphondenscholen in Nederland en hanteren kwaliteitseisen en voorwaarden aan de samenwerking met de scholen.Bekijk onze cijfers en bestuur