Diabeteshonden waarschuwen wanneer er sterke wisselingen in de bloedsuikerwaarden plaatsvinden. Doordat de diabeteshond al vroegtijdig signaleert dat de glucosewaardes ontregeld raken, kan de cliënt op tijd actie ondernemen.

Dit leidt tot stabielere bloedglucosewaardes, waardoor orgaanschade wordt verminderd. De hond kan bovendien medicatie of het controleapparaat brengen, en als de cliënt alsnog in coma raakt, kan de hond hulp inschakelen.


diabetes

De diabeteshond
Klik hier voor de bronpagina