Inzicht in de cijfers

De penningmeester zorgt jaarlijks voor een jaarverslag, met een balans en verlies- en winstrekening. Zo is ook inzichtelijk dat de kosten voor werving van geld en de beheerskosten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen, overeenkomstig de richtlijnen die voor ANBI’s gelden.

De Stichting De Hond Kan De Was Doen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er speciale fiscale voordelen zijn bij schenkingen, nalatenschappen en giften.

Gift is aftrekbaar

Voor instellingen met een ANBI-status gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, erven en giften. Zo is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor volledig ten goede aan de opleiding van hulphonden. Donateurs kunnen giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over ANBI’s en kunt u controleren of uw donatie aftrekbaar is.

 

Download de jaarverslagen van:

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2010

Beleidsplan

Beleidsplan 

Statuten

Klik hier voor de statuten

Uittreksel KvK

Klik hier voor het uittreksel

Butler achter de laptop